Stránky venované rastline nazývanej
Čajovník čínsky

Čaj, čajík, čajovník

Čaj patrí medzi veľmi obľúbené nápoje súčasnosti. Čoraz viac si získava na sláve nielen medzi milov­níkmi čaju, ale aj medzi širšou verej­nosťou. Čaj je veľmi dlho známy a uznávaný nápoj, bez ktorého si my, čajomili, len sotva vieme predstaviť začiatok nového dňa. Myslím, že jeho privilegované posta­venie medzi rastlinami je viac ako opodstatnené. Význam čajovníku v dnešnej dobe neustále rastie, čoho dôkazom je aj nárast čajovní a obchodov s čajom.

Japonská miska na čaj
„ Japonská miska na čaj “
Stal sa zastavením v rušnom kolobehu života, spoločníkom osamelých chvíľ i priateľských posedení, osviežením tela i duše. Má za sebou viac než tritisícročnú históriu a kultúrny vývoj. Je ospevo­vaný intelektuálmi a jeho blaho­dárne účinky sú dokázané početnými vede­cký­mi štúdiami. Čaj môže mať stovky rozličných chutí a vôní. Je to druhý najrozšírenejší nápoj na Zemi. Tým prvým ostala voda.

Čaj je príjemný a obľúbený nápoj, ktorý prináša každodenné potešenie milió­nom ľudí na celom svete. Má silný osviežujúci účinok, takže sa výborne hodí, keď potrebujeme podať mimoriadny pracovný výkon. Čaj poskytuje zdroj látok, ktoré pomáhajú predchádzať veľkému množstvu chorôb.

Šálka čaju je takisto výborným zdrojom magnézia, ktorý je potrebný pre celkový fyzický vývoj, a draslík, ktorý napomáha udržiavať vo vašom tele rovnováhu tekutín.

Sedem pravidiel čajového obradu, Sen Rikjú (1522–1591)
„ Sedem pravidiel čajového obradu, Sen Rikjú (1522–1591) “

Čajovník čínsky

Čítanie o čaji

Slávne čaje

Knihy o čaji

Ďalšie zdroje

Čaj vychutnáme až potom, čo sme ho vypili.

— Čínske príslovie