Stránky venované rastline nazývanej
Čajovník čínsky

História čajovníka

O tom, ako človek objavil, že listy čajovníka majú pozoruhodný účinok, sa môžeme len dohadovať. Čajovník čínsky bol v období kriedy rozšírený aj na našom území, ako o tom dokazujú početné paleontologické názvy. Začiatky poznania čaju ako nápoja a čajovníka ako rastliny sa v mnoho aspektoch odlišujú, hlavne však v tom, odkiaľ legendy o jeho pôvode a prvé zprávy pochádzajú.

Podľa jednej legendy ľudia v Číne poznali čajovník už v roku 2723 p.n.l., kedy sa čínsky cisár Šan-nung, nazývaný Božský panovník, ktorý bol mimo iné i spiso­vateľom a filozofom, vydal do lesnatej krajiny, aby tu v kľude rozjímal.

Sedel vedľa ohňa, nad ktorým v kotlíku vrela voda, meditoval a premýšlal o všetkom možnom. V jednu chvíľu zavial vánok a z neďalekého kríku strhol niekoľko suchých lístkov, ktoré sa dostali až do kotlíka s vriacou vodu. Zakrátko sa vzduchom rozšírila neznáma lahodná a príjemná vôňa, ktorá cisára vytrhla z rozjímania.

Tá vôňa ho tak zaujala, že nemohol pokračovať vo svojej vznešenej činnosti. Keď zistil, že tá vôňa vanie z jeho kotlíku, nemeškal a ochutnal tento tajne pripra­vený nápoj. Veľmi mu zachutil. Chvíľu hľadal v okolí, až našiel ker s listami, ktoré vydávali túto vôňu. Potom sa vydal do cisárskeho paláca, aby rozprával o svojej lesnej príhode.

Čajovník čínsky

Čítanie o čaji

Slávne čaje

Knihy o čaji

Ďalšie zdroje

Každá nádoba môže dať iba to, čo v nej je.

— Arabské príslovie