Stránky venované rastline nazývanej
Čajovník čínsky

Pestovanie čajovníka

Pre pestovanie čajovníka je potrebné najmenej
3500–4000 °C vegetačnej konštanty (čo je suma aktívnych teplôt vyšších ako 10 °C) a úhrn 1000–1750 mm ročných zrážok. Čajovník čínsky vydrží krátku dobu mrazu do –14 °C, so snehovou prikrývkou až do –30 °C. Na plantážach čajovník čínsky začína rásť pri teplotách 10 °C. Optimálna teplota pre rast čajovníka je 20–27 °C. Čajovník vyžaduje pH od 4,0 do 5,5. Priemerná vlhosť vzduchu vhodná pre pestovanie čajovníka je 70–80 %.

Čajovník čínsky vyžaduje priemernú hĺbku pôdy 0,8–1,0 m. Na čajovníkových plantážach je vysoká erózia pôdy. Na týchto pozemkoch sa za 5 rokov stratí viac ako 158 t/ha, ovšem pri pôdoochranných opatreniach len 0,6 t/ha. Príprava pôdy sa skladá z hnojenia a zo spracovania pôdy orbou (hĺbková, plantážovanie). Ako základné organické hnojivo sa používa 45–50 t/ha hnoja, 80–120 t/ha rašeliny.

Čajovník čínsky

Čítanie o čaji

Slávne čaje

Knihy o čaji

Ďalšie zdroje

Musel som piť veľa čaju, pretože bez neho by som nemohol pracovať. Čaj zo mňa uvoľňuje nápady, ktoré driemu v hĺbke mojej duše.

— Lev Nikolajevič Tolstoj